perjantai 17. kesäkuuta 2016

Virtuoosimainen visualisti 2.osa

Design-työkalu käytössä

Virtuoosimainen visualisti on ammattilainen, joka pystyy hahmottamaan yrityksen toiminta- kokonaisuuden ja johon oma ammattitaito niveltyy visuaalisen tunnettavuuden ja merkityksen tuottajana.


Yleisesti ottaen design managementilla tarkoitetaan yritysten johtamis-trategiaa, jossa liikkeen johtaminen tapahtuu designia hyödyntämällä.

 
 DESIGN MANAGEMENT TOIMINTAMALLI
  • tuotteiden ulkonäkö
  • markkinointiviestintä
  • yrityksen fyysinen ympäristö
Taitava visualisti toteuttaa yrityksen valittua visuaalista linjaa myös omassa työssään. Ideoita hän löytää loputtomasti tuotteiden parhaaseen esillepanoon  esimerkiksi uusista ja vanhoista elokuvista, lehdistä, luonnosta, historiasta, seuraamalla ihmisten elämäntyylejä ja erilaisia globaaleja tapakulttuureja.


&
 
 
MUOTOILUN MERKITYS LIIKETOIMINNASSA

Design managementin tavoitteena on muotoilun systemaattinen soveltaminen yrityksen tuotteiden, viestinnän, toimintaympäristön ja palveluidean kehittämiseen. Tällä toiminnalla tähdätään yrityksen kilpailukyvyn kohottamiseen. Kilpailuetu taas on ylivoimatekijä, eli kilpailutekijä,
jonka avulla yritys erottuu positiivisesti kilpailijoistaan. Kilpailuetu nostaa yrityksen arvoa asiakkaiden silmissä.


 

 
Nina Möller: rentoa sisustuslinjaa edustava stailaus lasten huoneeseen
 
 
Perspektiivipiirros moderniin sisustustyyliin
 
 

 
Nina Möller: pehmeä tekstiilein luotu olohuoneen stailaus
 
 
YRITYKSEN OMA TYYLI 

Fyysinen ympäristö saa visuaalisen ilmeensä kautta oman laatuleimansa. Esimerkiksi IKEA, The Body Shop ja Benetton ovat kehittäneet kukin oman brändi-identiteettinsä koordinoidun design-konseptin avulla ja ovat iskostaneet imagon johdonmukaisella ja pitkäjänteisellä markkinointiviestinnällään asiakkaiden mielikuviin. Kansainvälisinä brändeinä ne ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja. Tuttuus on loppukuluttajalle aina lisäarvo. Kaikki prosessin osatekijät on suunniteltu. Design management on koordinaatiomalli, joka ulottuu yrityskuvan kaikkiin osatekijöihin.
--------------------------------------------------------------------------------
 
Visualisti luo tuotteiden esillepanon brändin tyylin mukaiseksi
 
Jere Avenue: kuvitusta muotikatalogissa